Військовий облік призовників і військовозобов’язаних 18-60 років


Юридичний портал (LawPortal.com.ua) разом з провідним військовим адвокатом України Г.М. Дубровим розглянув актуальні питання перебування військовозобов’язаних громадян та призовників на військовому обліку:

 • процедура приписки допризовників до призовних дільниць
 • облік студентів у РВК в період навчання у ВУЗі та після його закінчення
 • порядок військового обліку під час роботи на підприємстві
 • військовий облік громадян України за місцем проживання
 • нюанси виписки-прописки призовника і військовозобов’язаного
 • взяття на військовий облік переселенців і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), громадян України
 • можливість зняття з обліку у військкоматі у разі тимчасового виїзду за кордон і ПМЖ в іншій країні (отримання громадянства)
 • відповідальність за порушення порядку перебування на військовому обліку

Категорії військового обліку

Відповідно до частини 9 статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок и військову службу”, громадяни України поділяються на такі категорії військового обліку:

 • допризовник — підлягає приписці до призовної дільниці, взяттю на облік і визначенню ступеня придатності до служби в армії за результатами медкомісії
 • призовник — приписаний до призовної дільниці і, за відсутності підстав для надання відстрочки, підлягає призову на строкову військову службу
 • військовозобов’язаний — перебуває в запасі для комплектування ЗСУ на випадок оголошення і проведення загальної або часткової мобілізації
 • резервіст — проходить службу у військовому резерві Збройних Сил України, призначений для доукомплектування ЗСУ в мирний і воєнний час
 • військовослужбовець — проходить військову службу (строкову, за контрактом або по мобілізації) у Збройних Силах України

Офіцери запасу, після закінчення військової кафедри, знімаються з військового обліку призовників і зараховуються до категорії “військовозобов’язані”. Офіцер запасу віком до 43 років може бути призваний на військову службу за наказом Міністра оборони України.


Військовий облік допризовників

Згідно положень статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, приписка допризовників до призовної дільниці проводиться щорічно — в період з січня по березень. Приписці до призовних дільниць підлягають усі юнаки, яким у цьому році виповнюється 17 років. Приписка допризовника здійснюється військкоматом за місцем проживання.
Інформація про осіб чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, передається у військові комісаріати зі шкіл і житлово-експлуатаційних організацій. При цьому допризовник зобов’язаний особисто з’явитися до військкомату в строк, зазначений у повістці.
Відповідно до пункту 10 статті 14 ЗУ “Про військовий обов’язок и військову службу”, за результатами медогляду допризовників приписна комісія повинна прийняти одне з таких рішень:

 • придатний до військової служби і підлягає призову до ЗСУ
 • тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування
 • підлягає направленню на додаткове медобстеження, з проведенням повторного медичного огляду (із зазначенням дати)
 • непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних
 • непридатний до військової служби, з виключенням з військового обліку (застосовується в крайніх випадках, при наявності серйозних захворювань)

В абсолютній більшості випадків, за результатами медичного обстеження приписна комісія РВК приймає рішення про придатність до військової служби і можливість призову на строкову службу (по досягненню призовного віку). В окремих випадках, рішення про придатність приймається після надання часу на лікування, проведення додаткових медобстежень і повторного медогляду. У будь-якому разі, громадянин отримує приписне посвідчення і переводиться у категорію «призовник».

Детальніше про призовний вік в Україні: 18 чи 20 років (YouTube).


Військовий облік призовників

Згідно частини 1 статті 15 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», громадяни України у віці від 18 (20) до 27 років підлягають призову в армію на строкову службу. Обов’язковою умовою здійснення призову є направлення призовника на проходження медичної комісії для оцінки придатності до служби за станом здоров’я та відсутність законних підстав для отримання відстрочки і звільнення від призову (див. далі). З цією метою у військкоматах ведеться військовий облік призовників і діє призовна комісія.

Після вступу в силу Указу Президента про проведення призову на строкову службу, призовники зобов’язані:

 • з’явитися на призовну дільницю військового комісаріату для проходження призовної та медичної комісії в терміни, зазначені в повістці
 • якщо повістку не отримано, громадянин призовного віку повинен самостійно з’явитися до військового комісаріату протягом 10 днів з дня початку призову
 • при зміні адреси проживання (місця прописки), призовник зобов’язаний в семиденний строк прибути у військкомат для постановки на військовий облік за новою адресою

Відповідно до частини 9 статті 15 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», зміна місця (району) військового обліку призовників після оголошення призову не дозволяється, за винятком таких випадків:

 • переведення на роботу в інший район
 • зміна адреси місця проживання (переїзд)
 • зарахування до ВУЗу і переїзд до гуртожитку
 • закінчення ВУЗу і направлення в іншу місцевість

Для виписки призовника і зняття з військового обліку у військкоматі під час проведення чергового призову необхідно обов’язково надати документи, які підтверджують наявність однієї з вищевказаних законних підстав для зміни місця обліку. Наприклад, щоб отримати дозвіл військового комісара на виписку і підтвердити право на отримання відстрочки від призову до армії у випадку переїзда у зв’язку зі вступом до навчального закладу, потрібна довідка з ВНЗ про денну форму навчання (інші правові нюанси зазначеної процедури і наслідки ухилення від військового обов’язку наведені в кінці цієї статті).

Детальніше про весняний-осінній призов і відстрочку від призову на військову строкову службу.

Військовий облік студентів

Згідно ст. 17 Закону України “Про ВОіВС”, студенти навчальних закладів мають право на відстрочку від призову, однак дана категорія громадян призовного віку все одно підлягає військовому обліку. Крім того, навчання в ПТУ або ВНЗ не звільняє студента від обов’язку явки за викликом до військкомату (хоча повістки під час навчання приходять досить рідко).

Відповідно до Наказу Міністра оборони № 660, персональний військовий облік студентів ведеться за місцем їх навчання, а списки учнів діляться на 2 типи:

 • військовозобов’язані (форма 9)
 • призовники (форма 10)

Для організації військового обліку в навчальному закладі використовуються такі документи:

 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення
 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці

Зарахування і вступ до вищого навчального закладу можливі лише за умови наявності у абітурієнта приписного свідоцтва, військового квитка або тимчасового посвідчення. У разі відсутності одного з вказаних вище військово-облікових документів, ВУЗ відмовляє у прийнятті на навчання, керуючись пунктом 37 Постанови Кабміна № 921 (обов’язковість перебування студента на військовому обліку).

Крім того, вищий навчальний заклад зобов’язаний невідкладно, але не пізніше семиденного строку, повідомляти військкомат про зарахування і відрахування студентів з ВНЗ (останнє особливо важливо через втрату підстав для відстрочки при закінченні навчання).

Навчання за кордоном і відстрочка

На підставі ч. 9 статті 17 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», відстрочка від призову до армії у разі навчання за кордоном надається лише за умови здобуття освіти у навчальних закладах інших країн в рамках міжнародних договорів. Деякий час після відновлення призову на строкову службу міжнародними договорами України для отримання відстрочки від армії при навчанні за кордоном вважалися міжурядові угоди про визнання атестатів, дипломів та інших документів про освіту. Такі міжнародні договори укладені між Україною і Польщею, Італією, Іспанією, Австрією, Канадою, США, Великою Британією, Угорщиною, Францією, Росією та іншими державами.

Однак, станом на сьогодні, більшість військових комісарів не вважають вказані обставини достатніми для реалізації права на відстрочку. Замість міждержавних угод вимагається надати особисте направлення від МОН на здобуття освіти за кордоном (за державні кошти). На жаль, отримати таке персональне направлення на навчання в зарубіжному ВУЗі можливо лише у рамках білатеральних університетських програм, що дуже рідко зустрічається на практиці. Тому не варто шукати перелік міжнародних договорів України для відстрочки, якщо студент навчається в іншій країні на контракті і отримує освіту за власні кошти.

Через відсутність офіційних роз’яснень до положень ст.17 ЗУ “Про ВОіВС”, її тлумачення в різних військкоматах іноді різниться (деяким призовникам щастить), тому єдине, що можна порадити — дізнатись думку конкретного військового комісара з питання можливості надання відстрочки. Зробити це можна через особисте звернення призовника, або за допомогою адвокатського запиту.

Порушення правил військового обліку

Усі військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років, незалежно від отримання чи неотримання повістки до військкомату, внесені до Єдиного електронного реєстру призовників і військовозобов’язаних та порушують одне з правил військового обліку, передбачених Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

  За порушення правил і ухилення від обліку в РВК можливі такі наслідки:

 • оголошення в розшук, затримання і примусова доставка поліцією до військового комісаріату
 • притягнення до крим. або адмін. відповідальності за ухилення від військового обов’язку
 • (умови застосування штрафу за ст.210 КУпАП та кримінального покарання за ст.337 КК)

  У відео-консультації юриста з військових справ частково розглянуті:

 • обов’язки громадянина перед військкоматом
 • наслідки вручення повісток під розпис і без підпису
 • відповідальність за відсутність військового обліку (непостановку) в РВК
 • постійне або тимчасове перебування військовозобов’язаного / призовника за кордоном і обов’язки перед військовим комісаріатом в Україні (незважаючи на консульський облік)
 • зняття з обліку у військкоматі та взяття на облік при зміні адреси проживання і місця прописки внаслідок переїзду, закінчення навчання чи виїзду на ПМЖ
 • (види покарань, які загрожують військовозобов’язаному, призовнику за виписку і неповідомлення до військового комісаріату про нове місце проживання)

Нюанси обліку військкоматами громадян України 18-60 років (консультація військового адвоката):


підпишіться на канал по військовому праву
розкажіть друзям і знайомим – інформація буде корисноюЮридические консультации предоставляются только при условии прочтения ВСЕХ предыдущих разъяснений по данной тематике (см. выше), если схожие вопросы не обсуждались ранее.Добавить комментарий

Доступна консультация автора online ↑