Стипендія 2020: розмір соціальних і академічних виплат


Хто буде отримувати стипендію в 2020 році? Мабуть, це найактуальніше питання для українських студентів. Нагадаємо, що зараз діє Постанова Кабміну «Про внесення змін до стипендіального забезпечення», яка передбачає скорочення кількості отримувачів соціальної і академічної стипендії майже наполовину (згідно рейтингу студента).

Який порядок призначення та виплати стипендій в Україні?

Відповідно до нового порядку грошових виплати студентам, стипендіальний фонд України передбачає два види стипендій – соціальні (для соціально незахищених громадян, пільговиків) і академічні (за досягнення в навчанні). В рамках студентської (стипендіальної) реформи соціальну стипендію будуть отримувати близько 7% студентів.

Крім того, важливим критерієм при визначенні права студента на соціальну стипендію є матеріальний стан сім’ї. Так, відповідно до внесених у законодавство змін, соц. стипендії надаються студентам (курсантам) вищого навчального закладу, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване державою право на виплату соцстипендії (в тому числі, у разі отримання академічної стипендії).

Процедура розподілу академічних стипендій зазнала більш серйозних змін – запроваджено рейтинг успішності студентів (рейтинг успеваемости). Таким чином, стипендію будуть отримувати не всі студенти з середньою четвіркою за екзаменаційну сесію, а лише ті, хто займе високі місця в рейтингу вищого навчального закладу.

Українське законодавство не передбачає єдиної рейтингової системи для визначення стипендії, тому кожен ВНЗ самостійно розробляє свої критерії для складання рейтингу успішності. Приблизно на 90% місце студента в рейтингу залежить від навчальної успішності, яка визначається одразу після закінчення сесій (враховуються середні бали оцінок на екзаменах). Лише на 10% місце в рейтинговому списку визначається критеріями, які встановлюються навчальними закладами (наприклад, наукова, спортивна або громадська діяльність). Таке процентне співвідношення допомагає визначити найбільш успішних студентів навіть у разі, коли за результатами сесії всі отримали однаковий середній бал.


Хто має право на соціальну стипендію в 2020 році?

Уряд України прийняв рішення про розширення переліку студентів вищих навчальних закладів, яким у 2020 році буде призначатися соціальна стипендія.

Згідно «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», право на соц.стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на держзабезпеченні (крім сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування), не знаходяться в академічній відпустці і належать до однієї з наступних категорій:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
 • студенти з малозабезпечених сімей
 • діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи
 • студенти, що залишилися у віці 18-23 років без батьків
 • особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 3 років
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО (ООС), бойових дій або збройних конфліктів
 • особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • діти шахтарів, чиї батьки мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, або стали інвалідами I або II групи

Виплата соціальних стипендій в Україні здійснюється органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на підставі відповідних документів. При цьому, право на призначення соціальної стипендії мають лише ті студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання і включені до рейтингу (ст. 20 Порядку призначення і виплати стипендій).

Важливо! Одержувачам соціальної стипендії, які зайняли за результатами навчання високі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні (в межах встановленого ліміту стипендіатів), додатково виплачуються грошові кошти, які складають різницю між академічною і соціальною стипендією.

Як отримати соціальну стипендію на 2020 рік?

Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявою на ім’я ректора про надання стипендіальних виплат. У заяві треба вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові
 • число, місяць і рік народження
 • адресу проживання (прописки)
 • категорію особи, відповідно до якої визначено право на отримання соцстипендії

Разом із заявою на стипендію необхідно подати копію українського паспорта, копію свідоцтва про народження дитини (при наявності), копію ІПН і копію студентського квитка.

Крім того, студенти-пільговики повинні надати додатковий перелік документів, що засвідчує наявність підстав для виплати соціальної стипендії:

 • переселенці – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
 • чорнобильці – копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС
 • інваліди – копія медичного висновку (для дітей до 18 років) або копія довідки МСЕК
 • діти-сироти – копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або виписка з обліково-статистичної картки; копія свідоцтва про смерть батьків
 • малозабезпечені – довідка УП та СЗН про призначення родині допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
 • стипендіати Верховної Ради – копія розпорядження КМУ про призначення соціальної стипендії ВР студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • шахтарі і діти шахтарів – довідка з гірського підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копія довідки медико-соціальної експертизи; копія свідоцтва про смерть батька (матері)
 • діти учасників АТО – копія свідоцтва про смерть; документ, що підтверджує загибель (пропажу безвісти), виданий військовим формуванням, правоохоронними органами спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлими); копія довідки медико-соціальної експертизи
 • учасники бойових дій та їх діти – копія посвідчення учасника бойових дій; довідка органу соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус учасника бойових дій
 • діти загиблих майданівців – копія свідоцтва про смерть батька (матері); копія довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого; довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

Академічна стипендія 2020

На академічну стипендію можуть претендувати студенти (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в навчальних закладах або наукових установах на денному відділенні. Академічна стипендія призначається після сесії, виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала ЗНО, отриманого при вступі до навчального закладу.

Як розраховується середній бал і формується рейтинг?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до стипендіального забезпечення», рейтинг успішності складається за результатами навчального семестру індивідуально для кожного курсу і кожної спеціальності. Методика складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для всього курсу – дискримінація в цьому питанні не допускається.

За основу при формуванні рейтингу стипендіатів береться показник успішності з кожного навчального предмету (дисципліни), який вимірюється в балах. У рейтинг включаються всі студенти ВНЗ денної форми навчання, крім учнів, які набрали меншу кількість балів, ніж встановлена межа незадовільного навчання (докладніше про рейтинг – в кінці статті). Також позбавляються права на стипендію особи, які мають академзаборгованість.

Кількість стипендій, що буде розподілена між студентами, визначається до початку підведення підсумків семестрового контролю. При цьому встановлюється однаковий для всіх курсів і спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення сесії.

Студентам, які закрили сесію з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія, яка на 45,5% вище стандартної (мінімальної) академічної стипендії. При цьому, кількість стипендіатів, яким може призначатися академічна стипендія у підвищеному розмірі, було збільшено до 3%.

Академічні та соціальні стипендії в ПТУ

Професійно-технічні навчальні заклади при розподілі академічних і соціальних стипендій, в першу чергу, віддають перевагу:

 • дітям-інвалідам та інвалідам I-III групи
 • особам, які постраждали від Чорнобильської аварії
 • дітям з малозабезпечених сімей (за умови отримання державної допомоги)
 • дітям-сиротам та дітям, які залишилися в період навчання (у віці 18-23 років) без батьків
 • дітям, що навчаються на гірських професіях, чиї батьки загинули або стали інвалідами через травми або проф. захворювання
 • учням, які мають за результатами семестрового контролю середній бал успішності не нижче 7 за дванадцятибальною або не нижче 4 за 5-бальною шкалою оцінювання
 • дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів, або під час масових акцій громадського протесту, а також дітям-переселенцям

Який розмір стипендії в Україні в 2020 році?

Нагадаємо, останнє збільшення розміру всіх видів стипендій на 18% відбулося в 2017 році. Про заплановані терміни підвищення студентських стипендій та нові суми виплат – читайте нижче.

Соціальна стипендія виплачується в такому розмірі:
 • для учнів ПТУ з числа дітей-сиріт – 1180 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт – 2360 гривень
 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів – 450 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 890 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1180 гривень
Розмір мінімальної академічної стипендії у 2020 році становить:
 • для учнів ПТУ – 490 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 980 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1300 гривень
Сума підвищеної стипендії на 2020 рік:

Підвищена академстипендію для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (зокрема для «складних» і «дефіцитних» спеціальностей – інженерних і природничо-математичних педагогічних) виплачується в розмірі 1660 грн., I-II рівня – 1250 гривень.

Розмір підвищеної стипендії для відмінників в 2020 році:
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 1426 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (окремі спеціальності) – 1819 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1892 гривні
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (окремі спеціальності) – 2416 гривень
Розмір академічної стипендії Президента України:
 • для учнів ПТУ – 1420 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 2130 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 2720 гривень
Розмір іменних і академічних стипендій Кабміну:
 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів – 1180 грн.
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 1900 грн.
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 2480 грн.
Розмір президентської стипендії для учасників і призерів міжнародних учнівських олімпіад:
 • учасникам – 2600 гривень на місяць
 • призерам – 2950 гривень на місяць

Переможці Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури отримають стипендію Кабінету Міністрів України в розмірі 2 тисяч 360 гривень. Крім того, в Україні заснована президентська стипендія для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук – 2600 гривень.

Розмір стипендії переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка становить:

 • для учнів ПТН – 1420 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 1770 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 2600 гривень

Підвищення стипендії в Україні

Коли і на скільки підвищать студентські стипендії? Державний бюджет України не передбачає можливості збільшення розміру академічних і соціальних стипендій у 2020 році. Разом з тим, на думку міністра освіти і науки, стипендії повинні стимулювати учнів і студентів до отримання знань. Грошова мотивація є найбільш дієвою, тому студенти повинні отримувати більше. Однак підвищити виплати можна лише скоротивши кількість отримувачів стипендії. Найближчим часом критерії відбору студентів, що претендують на стипендію, стануть більш жорсткими. Таким чином, частина учнів залишиться без стипендії.

Хто отримає стипендію (рейтинг успішності студента)

Відповідно до нової системи, виплата звичайних і підвищених академічних стипендій проводиться за рейтинговими списками, складеними відповідно до кількості балів, набраних за той чи інший предмет під час сесії. Виходячи з норм Постанови КМУ № 882, приблизно 40% студентів денної форми на кожному факультеті, які навчаються на бюджеті, отримують академічну стипендію. З них підвищена академстипендія призначається тільки 3% студентів, які показали найвищі результати за сесію.

У свою чергу МОН пояснило, що навчальні заклади самі можуть встановлювати правила виплат підвищених стипендій, спираючись на вищезгадану постанову Кабміну. Процедура повинна бути затверджена на засіданні вченої ради.

Крім того, спірні питання щодо призначення виплат розглядаються спеціальною стипендіальною комісією, до складу якої входять керівник навчального закладу, представники фінпідрозділів, декани факультетів (директори інститутів, завідувачі відділеннями), а також представники органів студентського самоврядування (не менше 50%).


Таким чином, затверджений 3% ліміт студентів, які претендують на підвищену стипендію (за особливі успіхи) не є істинною в останній інстанції. Виплата підвищених академічних стипендій повинна регулюватися внутрішніми правилами ВНЗ, на які може вплинути стипендіальна комісія і рішення вченої ради. Але все це можливо тільки в рамках стипендіального бюджету.11 online консультации по “Стипендія 2020: розмір соціальних і академічних виплат

 • Українська система рейтингу для стипендій – одна з найтупіших в світі. Поясню: нас в групі 2 студента, кожен семестр середній бал в межах від 85 до 95 балів. І стипендію отримує тільки 1 з учнів. В інших групах, де по 20 студентів, стипендію отримують навіть ті, хто має 70 балів.

 • З січня цього року я вийшла на стипендію, але була останньою в рейтингу з тих, хто її отримує. Потім дві студентки з мого потоку перевелися на заочне відділення і через це мене позбавили стипендії, пояснивши це тим, що зменшилася кількість студентів і змінився рейтинг.

 • Добрий вечір. Чи планується найближчим часом збільшення розміру стипендій? Інтернетом шириться інформація, що студентам будуть виплачувати стипендії в розмірі 3700 гривень, але якоїсь конкретики я не знайшов. Чого чекати у новому навчальному році? Дякую.

  • Консультация юриста

   Ріст стипендіального фонду в найближчі роки не передбачений. МОН планує збільшити суму виплати академічних стипендій за рахунок скорочення кількості стипендіатів. Так, вже у наступному році кількість отримувачів стипендії планують скоротити до 25% (зараз отримують 45%), а грошові виплати збільшити до 1700 грн. (у поточному році розмір мінімальної академстипендії – 1100 грн).

 • Студент, дитина учасника бойових дій, не може отримати соціальну стипендію через відсутність копії посвідчення УБД батька. В собезі говорять, що довідку про перебування на обліку в ЄДР повинні надавати особисто батькові, а він з мамою дитини розлучений і документи не дає.

 • Підкажіть, будь ласка, щодо першокурсників. Стипендію у цьому навчальному році отримають ті студенти першого курсу, які набрали найвищі рейтингові бали чи всі які поступили на бюджетні місця?

  • Консультация юриста

   Розподіл стипендій серед першокурсників, прийнятих на бюджет, відбувається з урахуванням рейтингового балу. Оцінки для підрахунку беруться з тих, що отримав абітурієнт під час вступу до ВУЗу. Після першої сесії рейтинговий список складається як і для інших студентів вишу.

 • Студент отримує “стипендію для учасників і призерів міжнародних учнівських олімпіад”, а деканат додатково нараховує на картку студента також “академічну стипендію”. При цьому деканат заявляє першокурснику, що не перелічувати на банківську картку “академічну стипендію” вони не мають права, але ці гроші необхідно знімати в банкоматі та повертати в деканат.

 • Скажіть, чи маю я право отримувати стипендію, якщо мій чоловік знаходиться в зоні АТО? Дякую!

  • Консультация юриста

   Незважаючи на те, що ви є членом сім’ї учасника бойових дій, права на отримання соціальної стипендії не маєте. Відповідно до ч. 17 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту», соц.стипендія надається особам, визнаним УБД відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітям (до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років).

 • Призначення академічної стипендії першокурсникам з урахуванням конкурсного бала, здобутого під час вступу до вишу, передбачено Пунктом 13 “Порядку призначення і виплати стипендій” (затверджено Постановою Кабміну № 1050). Постанова про “Деякі питання стипендіального забезпечення” не регламентує, як правильно визначити рейтинговий бал — чи потрібно його розраховувати за мінімальним балом студента, або використовувати процентне співвідношення оцінок. Таким чином, хто серед студентів буде отримувати стипендію — визначає навчальний заклад на свій власний розсуд. Вважаю це неправильним.

Юридические консультации предоставляются только при условии прочтения ВСЕХ предыдущих разъяснений по данной тематике (см. выше), если схожие вопросы не обсуждались ранее.Добавить комментарий

Доступна консультация автора online ↑