Допомога малозабезпеченим 2020: порядок отримання та розмір виплат


У зв’язку з карантином через епідемію коронавіруса і погіршенням фінансового становища громадяни України можуть отримати матеріальну допомогу від держави. Юридичний портал (LawPortal.com.ua) розібрався в умовах надання держпідтримки, а також сумах і тривалості виплати державної допомоги українцям, які втратили дохід або його значну частину в зв’язку з карантинними заходами через вірус COVID-19.

Хто має право на отримання соціальної допомоги?

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у 2020 році фінансова підтримка надається сім’ям, які постійно проживають в Україні та мають середньомісячний сукупний дохід нижче встановленого прожиткового мінімуму. До того ж, враховується не тільки фінансовий, а й майновий стан сім’ї, зайнятість її працездатних членів та інші фактори.

Як розраховується дохід сім’ї при оформленні допомоги?

Процедура обчислення середньомісячного заробітку родини здійснюється відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Калькуляція відбувається на підставі довідки і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги по малозабезпеченості.


При цьому, при розрахунку враховується дохід наступних членів сім’ї:

 • чоловіка, дружини
 • рідних, усиновлених та підопічних дітей у віці до 18 років
 • неодружених повнолітніх дітей, визнаних інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи, які проживають разом з батьками
 • дітей у віці до 23 років, які навчаються на денному відділенні в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей (незалежно від місця проживання або реєстрації)
 • непрацездатних батьків чоловіка і дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні через відсутність власних доходів
 • жінок і чоловіків, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей
Який дохід враховується при оформленні малозабезпеченості?

Розрахунок грошових виплат малозабезпеченим сім’ям проводиться виходячи з сукупного доходу сімей (одержувачів державної соціальної допомоги), який складають:

 • стипендії, пенсії, допомоги (крім одноразової частини), щомісячні компенсаційні виплати, а також допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів
 • всі види винагород, отримані штатними (позаштатними) фотокореспондентами, літературними діячами, митцями та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, що виплачуються за публічне виконання творів
 • допомога з безробіття, отримані аліменти, доходи від здачі житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду, грошове забезпечення військовослужбовців (крім строковиків), натуральна оплата праці
 • суми, що виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я під час виконання трудових обов’язків, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
 • нарахована заробітна плата (в т.ч. за понаднормову роботу, за роботу в святкові, неробочі, вихідні дні та за сумісництвом), премії, надбавки і доплати всіх видів
 • доходи від продажу нерухомості та автомобіля (крім грошей, використаних для лікування або усунення надзвичайної ситуації) – за умови документального підтвердження
 • грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз’їзний та рухомий характер роботи і т.д., крім коштів на відрядження)
 • доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності (в тому числі адвокатської, нотаріальної, творчої)
 • заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою, а також фактичний заробіток осіб, які працювали у фізосіб
 • інші доходи, що підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства
Куди звертатися за призначенням грошової допомоги по малозабезпеченості?

Оформленням соцдопомоги займається управління праці та соцзахисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої родини. У сільській місцевості, збором заяв з необхідними документами та їх подальшою передачею відповідним органам соціального захисту, займаються виконавчі органи сільських і селищних рад.


Чи може малозабезпечена сім’я оформити соціальну допомогу за місцем фактичного проживання?

Відповідно до абзацу 1 пункту 4 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям фінансова допомога може призначатися і виплачуватися за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї (за умови подання довідок про склад сім’ї та про неотримання цієї допомоги в органах соцзахисту за місцем реєстрації). Рішення про призначення грошової допомоги приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами соцзабезу, зі складанням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Список документів для отримання допомоги малозабезпеченій сім’ї:
 • заява
 • довідка про склад сім’ї
 • документ, що засвідчує особу
 • довідка про наявність та розмір земельної ділянки (паю)
 • довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції (ООС)
 • декларація про доходи та майно (на підставі довідки про дохід кожного члена сім’ї)

Державна допомога по малозабезпеченості, субсидія на оплату послуг ЖКГ, сплачені членами сім’ї аліменти, а також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в АТО (ООС) в декларацію про доходи не включаються.

Для повторного призначення (переоформлення) допомоги по малозабезпеченості подається тільки заява і декларація про доходи та майно. Довідка про склад сім’ї поновлюється лише при зміні складу родини або в разі, коли між подачею заяви на наступний термін і припиненням виплат раніше призначеної соцдопомоги пройшло більше календарного місяця.

Який термін виплати грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям?

Грошова допомога по малозабезпеченості в 2020 році надається терміном на шість місяців, після закінчення зазначеного періоду право на отримання допомоги має бути підтверджено. Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування, фінансова допомога може бути призначена довічно.

Самотні, непрацездатні (за результатами МСЕК) громадяни, які не мають інших джерел існування, мають право на одержання допомоги на термін визнання їх непрацездатними. Такі ж умови при призначенні фіндопомоги по малозабезпеченості застосовуються до непрацездатного подружжя в разі відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати.

В яких випадках сім’ї може бути відмовлено в матеріальній допомозі?

У призначенні соціальної допомоги по малозабезпеченості може бути відмовлено, якщо:

 • працездатні члени малозабезпеченої родини не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом 3 місяців до звернення за допомогою.
  Виняток становлять особи, визнані безробітними і які перебувають на обліку в центрі зайнятості; особи, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують додаткового догляду у зв’язку зі станом здоров’я, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; особи, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізособи, що надають соціальні послуги
 • хто-небудь з членів малозабезпеченої сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за допомогою здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку на суму, яка на момент звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира або будинок (якщо загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена родини та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) або більше одного транспортного засобу
 • при проведенні вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно

Проте, навіть при наявності перерахованих вище обставин державна матеріальна допомога може бути призначена органом соцзахисту на підставі рішень районних держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах рад або утворених ними комісій у випадках, якщо:

 • в складі сім’ї є інвалід
 • неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї (допомога призначається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї)
 • в малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
Коли припиняється виплата соціальної допомоги?

Виплата раніше призначеної матеріальної допомоги по малозабезпеченості може бути припинена в ряді випадків, передбачених законом:

 • приховані або навмисно подані недостовірні дані про доходи сім’ї та її майновий стан, що вплинули на встановлення права на соцдопомогу і визначення її розміру, в результаті чого були надміру виплачені кошти (фінансова допомога припиняється з місяця, в якому виявлено порушення)
 • переїзд сім’ї та настання обставин, які унеможливлюють виплату грошей
 • за заявою уповноваженого представника сім’ї (виплати припиняються на наступний місяць після подачі заяви)
Який розмір грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям в 2020 році?

Фінансова підтримка малозабезпечених здійснюється в розмірі, встановленому ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Сума соціальної допомоги розраховується виходячи з різниці між прожитковим мінімумом для родини та її середньомісячним сукупним доходом, але не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

Для дитини, що входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей-інвалідів, дитини одинокої матері (батька, усиновителя), дітей, у яких один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, – на 20%. Крім того, державою передбачена доплата на кожну неповнолітню дитину, яка з 1 квітня 2015 року становить 250 гривень для дітей у віці до 13 років і 500 гривень для дітей від 13 до 18 років.

Калькулятор розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям 2020

Суми прожиткового мінімуму на 2020 рік встановлені Законом «Про Державний бюджет».

Суми прожиткових мінімумів для громадян на 2020 рік

За основу візьмемо сім’ю з 5 осіб: матір (інвалід), батько і троє дітей (2, 5 і 14 років).

Для визначення розміру соцдопомоги малозабезпеченим в першу чергу необхідно розрахувати прожитковий мінімум для сім’ї (величина ПМ на конкретну дату приведена в таблиці вище). Для цього береться прожитковий мінімум для кожного члена сім’ї і множиться на встановлений коефіцієнт, який, відповідно до ст. 9 ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік» становить: для працездатних осіб — 25% (раніше був 21 відсоток), для дітей — 85% (з 1 січня) та 130% (з 1 липня), для осіб, які втратили працездатність (в тому числі інвалідів та пенсіонерів) — 100 відсотків відповідного ПМ.

Виходячи з вищесказаного, гарантований мінімум на 2020 рік для розрахунку допомоги по малозабезпеченості наступний:

 • для працездатних: з 1 січня – 525,50 грн., з 1 липня – 549,25 грн., з 1 грудня – 567,50 грн.
 • для дітей до 6 років: з 1 січня – 1512,15 грн., з 1 липня – 2416,70 грн., з 1 грудня – 2497,30 грн.
 • для дітей 6-18 років: з 1 січня – 1885,30 грн., з 1 липня – 3013,40 грн., з 1 грудня – 3113,50 грн.
 • для непрацездатних: з 1 січня – 1638 грн., з 1 липня – 1712 грн., з 1 грудня – 1769 гривень

Значить гарантований мінімум для нашої сім’ї на період з 01.07.2020 по 30.11.2020 складе:

 • для дитини 2 років (1859 × 130%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 2900 грн. 04 коп.
 • для дитини 5 років (1859 × 130%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 2900 грн. 04 коп.
 • для дитини 14 років (2318 × 130%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 3616 грн. 08 коп.
 • для працездатних осіб (в нашому випадку батько) 549 грн. 25 коп. (2197 × 25%)
 • для непрацездатних громадян (мати-інвалід) 1712 гривень

Розраховуємо прожитковий мінімум сім’ї: 549,25 (батько) + 1712 (мати) + 2900,04 (малюк 2 роки) + 2900,04 (дитина 5 років) + 3616,08 (підліток 14 років) = 11677,41 гривень.

Обчислюємо фактичний середньомісячний дохід сім’ї відповідно до Методики, затвердженої Міністерством соціальної політики України. Для цього проводиться підсумовування всіх видів доходу, отриманих сім’єю за попередні півроку перед зверненням за допомогою. Отриману величину ділимо на 6 і, таким чином, визначаємо середньомісячний сукупний дохід родини.

Припустимо, заробіток батька за кожен з останніх шести місяців становив 4723 гривні (мінімальна заробітна плата), матері — 1712 грн. (пенсія з інвалідності). До того ж, на молодшого з дітей сім’я отримує щомісячну допомогу по народженню в розмірі 860 гривень. Таким чином, середньомісячний бюджет сім’ї становить 7221 гривню, що менше суми прожиткового мінімуму на сім’ю.

Визначаємо розмір соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї: 11677,41 грн. — 7221 грн. = 4456 гривень 41 копійка. До того ж не варто забувати, що держава доплачує по 250 грн. на кожну дитину віком до 13 років і по 500 грн. на дітей від 13 до 18 років. Таким чином, сума допомоги по малозабезпеченості становить: 4456,41 грн. + 250 грн. + 250 грн. + 500 грн. = 5456 гривень 41 копійка.

Зверніть увагу, що максимальний розмір допомоги з урахуванням надбавок на кожну дитину, що входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може бути більшим за прожитковий мінімум для сім’ї.

Коли і як збільшать виплати малозабезпеченим?

У Верховній Раді України зареєстрований новий закон, згідно з яким суми соціальної допомоги малозабезпеченим в 2020 році буде підвищено, але збільшений розмір державних виплат можна отримати лише за новими, більш жорсткими правилами.

Відповідно до оновленого механізму надання фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам, виплати будуть здійснюватися адресно. Це дещо ускладнить процедуру отримання соцдопомоги, оскільки крім подачі документів, перелік яких затверджує і змінює Кабмін, здобувачам необхідно пройти оцінку (перевірку) майнового стану.

Формат виплат також змінений. Зокрема, передбачено два варіанти отримання допомоги:

 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – щомісячна грошова виплата, яка надається в сумі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом
 • грошова допомога для організації підприємницької діяльності – безвідсоткова поворотна фінансова допомога, що надається одноразово непрацюючому працездатному члену малозабезпеченої сім’ї. Гроші виділяються виключно за рекомендацією служби зайнятості. Погашення боргу перед державою відбувається поступово, визначеними заздалегідь частинами. Якщо бізнес виявиться нерентабельним, малозабезпечена сім’я все одно повинна буде повернути гроші.

Проект нового закону скасовує доплату на дитину в розмірі 250 гривень для дітей до 13 років і 500 гривень на дітей 13-18 років. Разом з тим, максимальний розмір соцдопомоги по малозабезпеченості збільшується до 100% прожиткового мінімуму для сім’ї. Зараз сума виплат обмежена 75%.

Крім того, розмір виплат для малозабезпечених в 2020 році підвищується за рахунок збільшення процентного співвідношення до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:


 • для працездатних осіб – з 21% до 25%
 • для дітей – з 85% до 130% (з 01.07.2020)
 • для інвалідів та пенсіонерів – 100% ПМ12 online консультации по “Допомога малозабезпеченим 2020: порядок отримання та розмір виплат

 • Яку суму виплат на час карантину можуть отримати від держави сім’ї з неповнолітніми дітьми?

  • Консультация юриста

   У період карантинних обмежень через коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 середній розмір допомоги малозабезпеченим, які виховують дитину віком до вісімнадцяти років, дорівнює сумі від 2800 до 3020 гривень.

 • Працівники собеза відмовили у допомозі з малозабезпеченості тому, що сума доходу та розмір пільг сумарно перевищують прожитковий мінімум родини.

 • Соцдопомогу отримувала на протязі півроку. Після інспекції і перевірки наданих довідок призначили допомогу в сумі 2500 гривень. Зараз отримала попередження про те, що я винна гроші органам соц захисту і мене будуть судити за цей борг.

 • Сім’я складається з чотирьох осіб:

  • чоловік (невеликі місячні доходи)
  • дружина (в декреті, дохід 860 грн.)
  • неповнолітня дочка
  • неповнолітній син

  З червня по листопад призначили допомогу малозабезпеченим в розмірі 2721 гривня.

  Тепер потрібно знову оновляти документи на виплату допомоги по малозабезпеченості.

 • Маю дітей до 6 років. За першу доньку отримую аліменти у розмірі 746 гривень. За двох інших дітей нараховується по 860 грн. на кожного. З однією дитиною перебуваю на обліку як мати одинока. Нічого не маю: ні земельних паїв, ні ділянок. Для проживання знімаю квартиру, сплачую за неї орендну платню + комунальні послуги. Отримала допомогу перед пологами у розмірі 1300 грн. за останні півроку, а також 510 грн. на мати одиначку і 3970 грн. по малозабезпеченості. При повторному зверненні за виплатою мені сказали, що я більше не буду отримувати виплату одинокої матері…

 • Маю громадянського чоловіка та двох дітей: 2 та 10 років. З січня отримували допомогу малозабезпеченим. Чоловік стояв у центрі зайнятості, але в кінці весни (на початку літа) його зняли з обліку на біржі праці, як пояснили – у зв’язку з відмовою від громадських робіт, а з осени чоловік зареєстрував ФОП. Тепер у соц.забезі нам сказали повертати виплату за останні місяці. Не розумію: це через те, що ми багаті стали, чи порушили умови нарахування матеріальної допомоги бідним.

  • Консультация юриста

   Для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, незалежно від отриманих (або не отриманих) ними доходів, для розрахунку допомоги по малозабезпеченості до сукупного доходу за кожен місяць зараховується:

   • для 1 групи єдиного податку – 2 розміри прожиткового мінімуму
   • для 2 групи єдиного податку – 3 розміри прожиткового мінімуму
   • для 3 групи єдиного податку – 4 розміри прожиткового мінімуму

   Приховування даних про доходи сім’ї, що вплинули на розмір допомоги (в результаті чого були надміру виплачені кошти) є підставою для припинення виплат з місяця виявлення порушень.

   Однак у цій ситуації допомога малозабезпеченим скасована через недотримання безробітним членом сім’ї законодавства про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню та припинення реєстрації в якості безробітного.

 • Звернулася за призначенням допомоги з малозабезпеченості до соцзахисту, проте мені відмовили. Сказали, що матеріальне становище моєї родини не є критичним. При цьому у нас двоє неповнолітніх дітей, я у декретній відпустці (отримую кошти лише по догляду), а чоловік отримує пенсію і мінімальну заробітну плату.

 • Я проживаю разом з двома дітьми. Раніше отримала статус одинокої матері (220 гривень). Допомога малозабезпеченій сім’ї склала 1640 грн. Також отримувала допомогу до 3-х років дитині в сумі 860 гривень. Дохід мала з червня по грудень минулого року. Сталось так, що моя матір продала 1-кімнатну квартиру і була змушена переїхати до села. В районній соц. установі ледве здала документи на допомогу по малозабезпеченості, бо змусили всі довідки збирати по новому. Ставлення соціальних працівників на оцінку “1” по 5-бальній шкалі. Якимось чином припинили виплати одинокий матері, кажуть сума доходів за півроку перевищує встановлений мінімум для отримання допомоги. Суми, які зараз отримую від держави — 860 грн. на дитину до трьох років і 513 грн. як малозабезпечена сім’я.

 • Добрий вечір, шановні юристи. Проконсультуйте, будь ласка. Звернувся за призначенням допомоги з малозабезпеченості до соцзахисту, проте мені відмовили. Сказали, що матеріальне становище моєї родини не є критичним. Тому в мене питання: менше якого саме розміру повинен бути дохід сім’ї щоб отримати статус малозабезпеченої? Сподіваюсь на відповідь. Дякую.

  • Консультация юриста

   При призначення допомоги з малозабезпеченості приймається до уваги «гарантований мінімум» для сім’ї, або його ще називають «рівень забезпечення прожиткового мінімуму». Цей показник являє собою суму мінімумів для кожного члена малозабезпеченої родини і виступають свого роду міркою: має сім’я право на грошову допомогу чи ні. Визначити розмір соц.допомоги можна за допомогою наведеного у статті прикладу розрахунку.

   Оскаржити відмову в наданні допомоги малозабезпеченим сім’ям можна, звернувшись до вищого керівництва управління соціального захисту або до суду.

Юридические консультации предоставляются только при условии прочтения ВСЕХ предыдущих разъяснений по данной тематике (см. выше), если схожие вопросы не обсуждались ранее.Добавить комментарий

Доступна консультация автора online ↑