Стаж роботи: трудовий, страховий, пенсійний


Пенсійне та соціальне законодавство України, а також пов’язані з ними нормативно-правові акти, містять кілька різновидів стажу роботи, в тому числі:

 • трудовий (загальний) – це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України «Про пенсійне забезпечення» поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії
 • страховий (пенсійний) – це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)
 • спеціальний – це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії
 • пільговий – це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України

З введенням страхового стажу (01.01.2004 року) стало не важливо, скільки людина фактично працювала – значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї до Пенсійного фонду. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004, автоматично прирівнюється до страхового стажу. Після зазначеної дати для розрахунку пенсії має значення період сплати страхових внесків.

Який стаж потрібен для пенсії?

Пенсійна реформа суттєво змінила умови виходу на пенсію для українців. Зокрема, були переглянуті вимоги до пенсійного віку і кількості років страхового стажу. В 2020 році піти на пенсію громадяни України можуть у віці 60, 63 або 65 років, залежно від накопиченого за роки трудової діяльності страхового стажу.


Що входить в пенсійний (страховий) стаж?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» без сплати внесків до Пенсійного фонду у страховий стаж пенсіонера зараховується:

 • строкова служба в армії
 • догляд за дитиною-інвалідом
 • військова (не строкова) служба
 • відпустка по вагітності та пологам
 • відпустка по догляду за дитиною до 3 років
 • строкова альтернативна (невійськова) служба
 • перебування на фронті або участь у бойових діях
 • період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби
 • інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання
 • виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу
 • служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України
 • строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю
 • догляд за інвалідом I групи, престарілим, що вимагає постійного догляду (по МСЕК) або особою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина

Додатково до вищевказаних пунктів в період до 1 січня 2004 року в пенсійний стаж згідно чинного тоді Закону «Про пенсійне забезпечення» включаються:


 • навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
 • період проживання дружин офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років)
Які документи підтверджують пенсійний стаж?

Нарахування та підтвердження страхового стажу за період трудової діяльності до 1 липня 2000 року здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також інших документів (довідок підприємств, установ і організацій, а також даних держархівів). Після 1 липня 2000 року розрахунок пенсійного стажу проводиться суто за даними персонального обліку в Пенсійному фонді.

Більш детальна інформація про документи і способи підтвердження стажу для пенсії.

Як розраховується пенсійний стаж при нарахуванні пенсії?

Пенсійний стаж в Україні обчислюється в місяцях. При цьому, неповний місяць роботи може бути зарахований до страхового стажу в повному обсязі, якщо сума сплачених за цей місяць внесків до Пенсійного фонду не менше мінімального страхового внеску. Якщо з яких-небудь причин страховий внесок був сплачений в меншому розмірі, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати (проводиться співробітниками ПФ за зверненням працівника). Без здійснення доплати, страховий стаж визначається пропорційно сплаченим внескам (за встановленою законодавством формулою).

Який розмір страхового внеску у 2020 році для фізичної особи?

З січня 2011 року в Україні діє Єдиний соцвнесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Единый социальный взнос), який замінив собою чотири раніше існуючих обов’язкових державних соціальних збори: пенсійний, соцстрах (лікарняні), «безробіття» та «нещасний випадок».

З 01.01.2016 року для всіх категорій платників встановлена єдина ставка ЄСВ – 22%.

Чи враховується безперервність стажу при розрахунку пенсії?

На даний момент безперервність стажу роботи при призначенні пенсії не дає ніяких пільг. Зараз тривалість безперервної роботи має значення хіба що для медичних і соціальних працівників, так як за безперервність стажу їм передбачені надбавки до зарплати. Крім того, деякі підприємства для утримання цінних кадрів за свій рахунок проводять виплати різних премій: кращий працівник, винагорода за вислугу років, додаткова відпустка тощо.

Чи буде враховуватися стаж, отриманий за кордоном при оформленні пенсії в Україні?

Особливості врахування стажу, отриманого за кордоном, залежать від наявності міжнародних договорів про пенсійне забезпечення між Україною та державою, в якій українці працюють. Так, наприклад, при призначенні пенсії в Україні враховується страховий стаж, отриманий в країнах ближнього зарубіжжя: Вірменія, Грузія, Казахстан, Російська Федерація, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Туркменістан, Киргизстан. З цими державами у нас укладені так звані територіальні договори, тобто пенсія призначається відповідно до чинного законодавства держави, на території якої пенсіонер проживає.

Між Україною, Латвією, Естонією, Литвою, Болгарією, Словаччиною, Польщею, Румунією, Іспанією, Португалією, Угорщиною, Чехією і Монголією діють так звані пропорційні договори про пенсійне забезпечення. Ці угоди передбачають пропорційне фінансування пенсійних виплат, тобто кожна країна платить пенсію за частину трудового стажу, отриманого на її території, пропорційно пенсійним внескам та заробітній платі. При цьому, розмір доходу (заробітку) визначається виходячи з офіційно встановленого курсу на момент призначення пенсії. Перевірка і підтвердження стажу компетентними органами відповідної країни здійснюється Пенсійним фондом за запитом пенсіонера, із зазначенням точної адреси підприємства і його назви.

Робота за кордоном не враховується при нарахуванні пенсії, якщо між Україною та іноземною державою немає договору про соціальне та пенсійне забезпечення (Німеччина, Італія, Ізраїль).

Що робити, якщо не вистачає мінімального страхового стажу для призначення пенсії?

Згідно до ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» наявність у людини мінімально необхідного страхового стажу дає їй право на оформлення пенсії після досягнення встановленого віку. При відсутності потрібного трудового стажу для призначення пенсії, можна укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Це дасть можливість докупити страховий стаж.

Придбання відсутнього страхового (пенсійного) стажу шляхом доплати ЄСВ до Пенсійного фонду України проводиться відповідно до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Перелік осіб, які мають право на добровільну участь у солідарній і/або накопичувальній пенсійній системі визначено статтею 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:

 • особи з 16 років, які не підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню відповідно до ст. 11 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають та працюють в Україні
 • громадяни України, які постійно проживають або працюють за кордоном

Таким чином, період, за який були виплачені єдині страхові внески, буде зарахований до пенсійного стажу. Умови такої участі, розмір внесків і періодичність їх виплати визначаються відповідним договором з ПФ. Якщо пенсіонер не набув необхідного для пенсії страхового стажу, органами соціального захисту населення йому може бути призначена держдопомога згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію».

Як і за скільки можна купити стаж для пенсії?

Купити стаж в Пенсійному фонді не складно – головне правильно розрахувати скільки років страхового стажу треба докупити щоб мати можливість отримувати пенсію, а не соціальні виплати. Визначитися з кількістю відсутнього стажу допоможуть співробітники ПФ при проведенні попередньої калькуляції розміру пенсії (за зверненням пенсіонера). Також провести обчислення можна самостійно за допомогою програми «Пенсійний калькулятор».

Скільки потрібно заплатити за пенсійний стаж? Питання актуальне і цікавить багатьох українців, особливо в зв’язку з проведеною пенсійною реформою і збільшенням кількості страхового стажу для набуття права виходу на пенсію. Тому, для більшої наглядності, наведемо приклад розрахунку:

Припустимо для отримання пенсії людині не вистачає 1 року (тобто 12 місяців) страхового стажу. Обчислення розміру доплати здійснюється за формулою:

Д = С × К × М, де:

 • Д – доплата за бракуючий пенсійний стаж
 • С – страховий внесок з мінімальної заробітної плати за ставкою ЄСВ – 22%
 • К – коефіцієнт вартості компенсації, який застосовується при одноразовій сплаті
 • М – кількість місяців стажа, яких не вистачає для пенсії

Отже, з 01.01.2020 по 31.12.2020 мінімальна зарплата становить 4723 гривні. Мінімальний страховий внесок за 22% ставкою ЄСВ (1039,06 грн.) з урахуванням коефіцієнта, який застосовується при одноразовій сплаті (за 1 рік – 2) дорівнює 2078,12 грн.

Таким чином, сума, яку необхідно у 2020 році сплатити в ПФ за покупку одного року стажу становить 24937,44 грн. (12 місяців × 2078,12).


Зверніть увагу, що через підвищення мінімальної заробітної плати, розмір компенсації за кожен куплений рік страхового стажу буде збільшуватися.10 online консультации по “Стаж роботи: трудовий, страховий, пенсійний

 • Проходив військову службу з пільгою “рік за півтора”, але при здачі документів на призначення (нарахування) пенсії за віком пільгову вислугу не врахували, пояснивши, що ця пільга застосовується для військових пенсіонерів. Пільговий стаж за вислугу років для військовослужбовців при розрахунку пенсій не враховується.

 • Районный пенсионный фонд отказал в оформлении пенсии по возрасту несмотря на то, что в трудовой книжке указан страховой стаж, и выдвинул требование о предоставлении доказательств работы (печати, подписи и соответствующие записи за весь период). Данные в трудовой книжке уже должны являться доказательством необходимого стажа для ПФУ!

 • Моя мама проработала больше 35 лет на предприятии. Ушла на пенсию по сетке и горячему стажу. Ей насчитали пенсию 1508.00 грн. А после вступления в силу пенсионной реформы сделали перерасчёт и доплатили 560 грн. Подскажите, как проверить правильность начисления пенсии самостоятельно, т.к. пенсионный фонд не предоставляет информации как производился расчёт пенсии? Спасибо за ответ!

  • Консультация юриста

   Самостоятельный расчет размера пенсионных выплат можно произвести с помощью «пенсионного калькулятора» на сайте Министерства социальной политики. Кроме того, в ближайшее время все пенсионеры в письменном виде будут проинформированы о размере пересчитанной пенсии (с подробным указанием произведенных расчетов), коэффициенте стажа и учтённого заработка.

 • Доброго ранку. Моя мати має трудовий стаж 17 років в Україні, але через скорочення і відсутність робочих місць вимушена була шукати заробіток за кордоном. Вона вже майже 10 років працює в Португалії, але легально тільки 6. Як буде враховуватися робочий стаж при нарахуванні пенсії? Чи зарахують роки праці за кордоном до українського пенсійного стажу? Дякую за консультацію!

  • Консультация юриста

   Відповідно до Угоди між Україною та Португальською Республікою українці, які легально працюють на території Португалії мають право на отримання пенсії, яка призначається кожною державою згідно з її законодавством. Таким чином особа може отримувати пенсію від двох країн, незалежно від того, у якій з них вона мешкатиме. Періоди роботи в Україні та Португалії не мають збігатися в часі.

 • Будь ласка, допоможіть розібратися. Після пенсійної реформи Тігіпка я не змогла вийти на пенсію у 55-річному віці, так як не вистачало страхового стажу. Мені виповнилося 58 років, але вихід на пенсію відстрочили до досягнення віку 58 років і 6 місяців. Чи зможу я вийти на пенсію після нової реформи в цьому році, якщо в мене є тільки 23 роки і 11 місяців страхового стажу?

  • Консультация юриста

   Для жінок вимоги до пенсійного віку не змінилися, тому з вашою датою народження ви маєте право вийти на пенсію у 58,5 років. Проте, для того щоб цього року мати змогу піти на пенсію необхідно мати стаж 25 років. Вам стажу не вистачає, тому його можна докупити і оформити пенсію вже наступного року або продовжити працювати і піти на заслужений відпочинок у 63 роки.

 • Доброго дня, вельми шановні юристи, дуже потрібна ваша допомога. Наш чудовий уряд зробив своєю пенсійною реформою ще один неприємний подарунок громадянам України – суттєво збільшив вимоги до пенсійного стажу. Справа в тім, що моєму батькові через місяць виповнюється 60 років і він міг би піти на пенсію, але в нього невистачає 8 місяців до 15 років стажу. Скільки коштуватиме придбати цей стаж і в скільки років він зможе оформити пенсію, якщо його не докупити? Сподіваюся на відповідь.

  • Консультация юриста

   Щоб вийти на пенсію у 60 років у цьому році необхідно мати не менше 15 років страхового стажу. За невистачаючі 8 місяців стажу потрібно сплатити 11 264 грн., але зробити це слід до кінця грудня, адже з 1 січня наступного року для оформлення пенсії потрібно мати вже 25 років стажу. Якщо в цьому році ваш батько не вийде на пенсію, то звернутися за її призначенням він зможе по досягненні 63 років і за наявності як мінімум 17 років стажу.

Юридические консультации предоставляются только при условии прочтения ВСЕХ предыдущих разъяснений по данной тематике (см. выше), если схожие вопросы не обсуждались ранее.Добавить комментарий

Доступна консультация автора online ↑